Wyrazy najgłębszego współczucia

Panu Prezesowi, Zdzisławowi Góralczykowi wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci żony składa Zarząd i przyjaciele z TPPCh.